Geschreven door Eva Meeus op

Conversie AdWordsGoogle heeft  sinds vorige week wijzigingen doorgevoerd in het AdWords-account en dat is flexible conversion counting. Dit betekent dat er weer nieuwe kolommen zijn bijgekomen in het AdWords-account.

Conversies in AdWords vroeger en nu

Voorheen was het zo dat er één-per-klik conversies en veel-per-klik conversies als kolom waren toegevoegd in het AdWords-account. Een één-per-klik conversie is een conversie die één keer wordt geteld binnen 30 dagen na het klikken op een AdWords-advertentie. Als er meer dan één conversie wordt gegenereerd via die klik dan wordt dat als één conversie gezien. In het verleden had je ook de veel-per-klik conversie. Hierbij wordt elke conversie meegenomen die binnen 30 dagen heeft plaatsgevonden na een klik. De weergave van conversies in AdWords zijn veranderd!

Conversies in AdWords en flexible conversion counting

In AdWords is er een nieuwe kolom bijgekomen en dat zijn ‘geconverteerde klikken’. Dat geeft het aantal klikken weer dat tot een conversie heeft geleid binnen de door jou gekozen conversieperiode (dit is meestal 30 dagen). Een voorbeeld: een klant klikt op je advertentie en doet drie aankopen. Er worden dus drie conversies weergegeven in de kolom “conversies”, en één klik in de kolom “geconverteerde klikken”.

In de kolom “conversies” staat dus het totale aantal conversies voor alle conversieacties die je wilt bijhouden. Dit kan een aankoop zijn, een contactaanvraag of een andere conversie. Deze kolom had voorheen dus de naam veel-per-klik conversies. Om hier een helder beeld van te geven, vind je hieronder een afbeelding van conversies in AdWords:

conversies in adwords

Bron: AdWords blogpost

Het is belangrijk dat je in het hulpprogramma conversies aangeeft om welk aantal het gaat. Bij aantal kan je namelijk 2 opties kiezen en dat zijn “unieke conversies” en “alle conversies”.  Alle conversies zijn alle conversies die plaatsvinden na een klik op een advertentie. Bij een unieke conversie wordt slechts één conversie die plaatsvindt na een klik op een advertentie geteld. De optie alle conversies wordt vaak gebruikt bij het bijhouden van aankopen en unieke conversies bij leads. Hieronder zie je hoe het aantal aangepast kan worden:

Conversies-adwords

Conversies in AdWords en de herhalingsratio

Onder het hulpprogramma conversies is nu ook te vinden wat de herhalingsratio is geweest. De herhalingsratio geeft de verhouding weer tussen alle conversies en unieke conversies, voor een bepaalde conversieactie tijdens een bepaalde conversieperiode (meestal 30 dagen). Er volgt nu een voorbeeld: klanten doen gemiddeld 3,5 aankopen gedurende een periode van 30 dagen nadat ze op je advertentie in het zoeknetwerk of het Display Netwerk een klik hebben gedaan. De herhalingsratio voor de conversieactie ‘aankoop’ bedraagt dan 3,5.

Je vraagt je natuurlijk af: “waarom zou je dit gebruiken”? De herhalingsratio kan je inzicht verschaffen in hoe vaak een klik een conversie genereert, ongeacht of je ervoor kiest alle conversies of alleen unieke conversies te tellen.

Flexible conversion counting is een betere manier om de conversies in kaart te brengen. Je hebt nu inzicht in een betere meting van de waarde van een klik dat verandert in het gewenste doel van de campagne.

Mocht je nog vragen hebben over deze blogpost of over zoekmachine adverteren, neem dan contact met ons op!

| | |

Geef een reactie