Display Advertising

Met Display Advertising wordt er geadverteerd via online banners. Het doel is om producten of diensten bij de juiste ontvangers onder de aandacht te brengen. Het resultaat dat met de online banners behaald wordt is, anders dan bij offline banners, eenvoudig te meten. Direct bijsturen is hierdoor eenvoudig. De banner kunnen zowel op branding als op performance gericht zijn. Een bekend voorbeeld van een performance campagne is dynamische remarketing. Hierbij wordt op basis van producten die de gebruiker eerder heeft bekeken dynamisch een banner gevuld en getoond aan diezelfde gebruiker.

Persoonlijke communicatie

Zeo maakt gebruikt van DoubleClick Campaign Manager (DCM). Met dit netwerk van Google is het mogelijk om tegelijkertijd op duizenden websites en apps te adverteren. Daarnaast is het mogelijk om met real time bidding de juiste uiting op het juiste moment te tonen. De banner wordt op deze manier afgestemd op de ontvanger om de hoogst haalbare awareness te bereiken. Zeo helpt je met de integratie naar dit display netwerk.