Geschreven door Zeo op

Zeo Webdesign gebruikt sinds vorig jaar de Scrum methode als basis voor de ontwikkeling van websites. Wij hebben binnen korte tijd veel voordelen van het gebruik van deze methode ervaren. In dit artikel zal ik een globale uitleg geven van de werking van scrum en voordelen van het gebruik hiervan voor ons en onze klanten.

Bij de Scrum methode worden projecten opgedeeld in een aantal korte perioden. Deze perioden worden “sprints” genoemd. Binnen elke sprint wordt een bepaald doel gerealiseerd. Dit onderdeel is aan het einde van de desbetreffende sprint volledig functioneel en presenteerbaar aan de klant.

Voor de aanvang van een project worden de sprints en sprint doelen bepaald. Binnen iedere sprint worden taken gemaakt, welke uiteindelijk het sprint doel realiseren. Per taak wordt ook een demo scenario vastgesteld. Dit is een beschrijving wat er van deze taak gedemonstreerd dient te kunnen worden, wil de taak als gereed beschouwd kunnen worden.

Pokeren

Daarna gaan we pokeren? Je zult misschien denken: “Mag dat wel onder werktijd”?. Jazeker, in dit geval wel. Het is namelijk geen normaal pokerdeck, maar er staan waarde punten (binnen Scrum worden dit ’storypoints’ genoemd) op de kaarten. Iedere taak wordt omschreven en het gehele team gooit een kaart op met het aantal punten dat hij/zij denkt dat de taak gaat kosten. Deze punten drukken de zwaarte van de taak uit.

De persoon die de hoogste punten heeft toebedeeld gaat in gesprek met de persoon die de laagste punten heeft opgegooid. Beide teamleden motiveren waarom ze deze punten hebben toebedeeld. Op deze manier worden de uitdagingen per punt duidelijk en komen we gezamenlijk tot een realistisch punten aantal per taak. Op deze manier kan je daadwerkelijk een goede schatting maken.

Alle sprints, met bijbehorende doelen en taken, worden verwerkt in een document. Dit document wordt binnen Scrum het ?backlog? genoemd en wordt gebruikt als leidraad voor de ontwikkeling.

Het Scrum bord

Voor de aanvang van een project worden alle taken van een sprint met bijbehorende storypoints op post-it briefjes geschreven. Deze briefjes worden op het Scrum bord geplakt. Het Scrum bord is een whiteboard waarop drie kolommen staan aangegeven:

  • Todo
  • In progress
  • Done

De briefjes hangen eerst in de kolom ‘Todo’. Wanneer een teamlid de taak oppakt, kan hij het briefje naar kolom ‘In progress’ verhangen. Wanneer hij de taak heeft afgerond en het onderdeel is getest, kan het briefje naar ‘Done’ verschuiven. Het updaten van het Scrum bord gebeurt tijdens de ‘Daily Srum’.

De daily Scrum

Iedere ochtend om negen uur staat ons ontwikkelteam voor het Scrum bord. Een ‘daily scrum’ (dagelijks Scrum overleg) wordt altijd staande gehouden, en duurt maximaal 20 minuten. De teamleden vertellen één voor één wat ze de voorgaande dag gedaan hebben, en ze bepalen in een tweede rondje welke taken ze op zich nemen voor de komende dag. Ook wordt besproken wat de onderlinge afhankelijkheden zijn bij de ontwikkeling van het project. Inhoudelijke discussies worden gesignaleerd, maar voor later bewaard.

Rollen

Er zijn 3 rollen in Scrum, de Product Owner die de belangen van de klant vertegenwoordigd, de Scrum Master die het gehele proces ondersteund, en het ontwikkel team, die in een korte tijd werkende software kan opleveren.

Sprint demo

In de sprint demo aan het einde van iedere sprint wordt het resultaat van de sprint gepresenteerd. Het team laat met een demo zien dat het product echt werkt en voldoet aan eisen. Alle geïnteresseerden mogen bij de demo aanwezig zijn en er is ruimte voor het stellen van vragen of het doen van suggesties.

Evaluatie

Iedere sprint sluit af met een evaluatie. Tijdens deze bijeenkomst kijkt het team terug op het werkproces in de afgelopen sprint. Alles wat goed ging moet in ieder geval blijven of nog meer verbeterd worden. Alles wat niet goed ging moet aangepakt worden zodat in volgende sprints niet dezelfde fouten gemaakt kunnen worden.

Enkele voordelen van het toepassen van Scrum

  • Websites die voldoen aan de verwachtingen van de klant
  • Deadlines worden behaald door betrouwbare inschattingen
  • De klant heeft de mogelijkheid om na iedere sprint een stuk werkende software te zien
  • Gemotiveerde projectteams hebben controle over het project (maximale productiviteit, minimale stress)
  • Een website evolueert zichtbaar en is vrij van bugs
  • Het scrum bord is een fysieke weergave van de huidige status van een project. Iedereen in het bedrijf kan het scrum bord ten alle tijden bekijken en is direct op de hoogte van de voortgang.

Op deze manier realiseren we bij Zeo op een flexibele en effectieve manier websites, webshops en aanverwante producten voor onze klanten. Wil je meer weten over de mogelijkheden hierin? Neem dan contact met ons op.

| | |

Geef een reactie