Geschreven door Eva Meeus op

Een mooie, gebruiksvriendelijke webshop met veel en gevarieerde content en ook nog een lage responsetijd. Dat wil natuurlijk iedereen! Maar zelfs bij voortdurend opschalen van je hosting blijft dit vaak toch onbereikbaar. Zeker responstijden zijn met Magento zonder caching erg lastig om te verlagen. De complexiteit van Magento, dat het zo’n krachtig platform maakt, is hier in dit geval debet aan. Dit probleem is mede te bestrijden door het gebruik van Varnish Cache.

Varnish is een zogenaamde http accelerator die erop is gericht om dynamische websites (zoals Magento) te versnellen. Varnish slaat bepaalde data op in het geheugen. Zo kunnen pagina’s bij een verzoek van de bezoeker veel sneller worden geserveerd, dan wanneer er eerst weer een oproep aan het Magento systeem moet komen. Bovendien heeft Magento dan weer meer tijd om zich met andere zaken bezig te houden.

Varnish werk volgens het zogenaamde reverse proxy principe. Het vangt alle inkomende verzoeken op en waar het kan serveert het de data direct terug. Zonder tussenkomst van Magento. De hulp van Magento wordt pas ingeroepen wanneer Varnish de data niet zelf heeft gecached (en cachen is dus het opslaan van informatie in een database, een soort ‘reserve kopie’).

varnish

Het voordeel van deze werkwijze is dat verzoeken met een voor Magento ongekende response tijd worden verwerkt door Varnish. Dit zorgt er vervolgens voor dat bezoekers sneller geneigd zijn om op je site te blijven, omdat ze niet hoeven te wachten tot een pagina laadt. Doordat bij dit proces Magento zelf deels ontlast wordt, is een bijkomend gunstig effect dat dezelfde work load door een minder krachtige server kan worden afgehandeld.

Kanttekening is dat de configuratie van Varnish niet altijd even eenvoudig is. Caching is een complexe zaak en het opzetten van een effectieve configuratie is een investering. In Magento 1.x zit standaard geen ondersteuning voor Varnish. Je kan Varnish wel toevoegen met de Turpentine module. In Magento 2 is ondersteuning voor Varnish (versie 3.0.5 en hoger) standaard aanwezig. Beide hebben een standaard configuratie die Varnish al enigszins inricht voor het gebruik met Magento. Caching is echter alles behalve standaard! Hoe beter de caching wordt toegespitst op de specifieke eigenschappen van je webshop, hoe meer profijt je ervan hebt!

Eigenlijk kan voor vrijwel elk stuk maatwerk op de front-end wel specifieke caching configuratie worden gemaakt. Dus bijvoorbeeld lijsten van producten, categorieën, etc (laatst bekeken, geschikt voor ‘jou’) die op pagina’s worden getoond. Je zal dan een speciale regel moeten maken waardoor het hele statische gedeelte van de pagina gecached wordt, behalve dat blok met die producten. Dan kan Varnish de hele pagina uit de cache serveren en wordt dat lijstje uit Magento gehaald. Zo hoeft Magento niet de hele pagina in elkaar te klussen krijgt de bezoeker wel de meest recente versie van het lijstje producten te zien.

Een standaard configuratie is natuurlijk wel al een goed begin. Bovendien zijn er hosting partijen met speciale Varnish hosting die je helpen bij de optimalisatie van je shop. En uiteraard kan je webbouwer je helpen met een goede specifieke configuratie!

magento varnish 2

Dat Varnish werkt laten de volgende vijf websites wel zien:

  • Wikipedia
  • Facebook
  • Vimeo
  • Twitter
  • The New York Times

 

| | |

Geef een reactie